Общински съвет > Сесии на общински съветПринтирай

Покана за извънредно заседание на ОбС на 14.03.2019г. /четвъртък/ от 16.00 часа в заседателната зала на ОбС

ПОКАНА


УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,


На основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл. 37, т. 5 от Правилника за организацията и дейността на ОбС - Сапарева баня свиквам VI-то извънредно заседание на Общински съвет - Сапарева баня, което ще се проведе на 14.03.2019 год. / четвъртък/, от 16.00 часа, в заседателната зала на Община Сапарева баня.  при следния:            

 

 

                                 ПРОЕКТ!                                 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :


 

1.      Докладна записка от   Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня с изх.№Д-28/14.03.2019г.

Относно:   Даване на съгласие за сключване на тристранно споразумение между министъра на земеделието, храните и горите, министъра на финансите и община Сапарева баня.

2.  Докладна записка от   Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня с изх.№З-339-15/14.03.2019г.

 Относно: Учредяване на сервитутно право и право на прокарване и/или преминаване.

3.Докладна записка от   Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня с изх.№ З-339-16/14.03.2019г.

Относно Учредяване на сервитутно право и право на прокарване и/или преминаване.

4.Докладна записка от   Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня с изх.№ Д-24-1/14.03.2019г.

Относно Учредяване на сервитутно право и право на прокарване и/или преминаване.

5.Докладна записка от   Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня с изх.№ З-282-2/14.03.2019г.

Относно Учредяване на сервитутно право и право на прокарване и/или преминаване.

6.Докладна записка от   Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня с изх.№ Д-23-1/14.03.2019г.

Относно Учредяване на сервитутно право и право на прокарване и/или преминаване.

7.Докладна записка от   Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня с изх.№ З-316-5/14.03.2019г.

Относно Учредяване на сервитутно право и право на прокарване и/или преминаване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов