НовиниПринтирай

Официална церемония „Първа копка” по Договор за БФП № РД-02-29-362/14.12.2017г., сключен между УО на Програма Interreg IPA CBC BG-SR и община Сапарева баня

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

 

Oбщина Сапарева баня в качеството си на водещ партньор по проект с наименование:„Балнеологичният туризъм-пътят към  здравето", финансиран по Програма INTERREG-IPA CBC България-Сърбия, бюджетна линия  2014ТC16I5CB007 -2015-1, приоритетна ос 1. Устойчив туризъм, съгласно сключен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД-02-29-362/14.12.2017г. има удоволствието да Ви покани  на официална церемония „Първа копка"  на обект  градски парк „Николай  Хайтов", която ще се проведе на 05.11.2018г.  (понеделник ) от  13:00 часа в парка, находящ се на ул. „Германея " №45   (срещу градската баня ) в  град Сапарева баня.Партньор по проекта е община Сокобаня, а неговата продължителност е 22 месеца.

 

На организираната от Община Сапарева баня- бенефициент по проекта официална церемония за ефективния старт на проекта „Първа копка" ще се даде началото на изпълнението на строително-монтажните работи на обект: Градски парк  „Николай  Хайтов", съгласно  сключен договор №59 от 23.10.2018г. между община Сапарева баня и „Растер-Юг" ООД след проведена процедура по ПРАГ с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на парк Николай Хайтов и  изграждане на увеселителни съоръжения в урегулирана земя I - за парк, имот №92 по кадастралния план на Сапарева баня „. 

 

С уважение,

Калин Гелев

Кмет на община Сапарева баня

 

 Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No 2014TC16I5CB007. Съдържанието на  уебсайта  е отговорност единствено на Община Сапарева баня и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.