НовиниПринтирай

Кметът на Община Сапарева баня подписа договор №10/07/2/0/00907 по подмярка 7.2. за изпълнение на проект:„Ремонт и модернизация на ОДЗ Св. Анна"

На 15.12.2017 г. Кметът на Община Сапарева баня подписа договор №10/07/2/0/00907 с Държавен фонд „Земеделие за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването  на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата  в селските райони" от Програма за развитие на селските райони  за периода  2014-2020, съфинансирана  от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони". 


Наименование на проекта: „Ремонт и модернизация на Детска градина "Св. Анна", гр. Сапарева баня" (включително базите в с. Ресилово и с. Овчарци) 

 

Обща стойност на проекта: 1 631 360.29  лв. без ДДС, от които 1 386 656. 25 лева европейско съфинансиране и 244 704. 04 лева национално съфинансиране.

 

Кратко описание и цели на проекта:  Изпълнение на строителни и монтажни работи за ремонт и модернизация на ОДЗ "Св. Анна", гр. Сапарева баня и на базите в с. Ресилово и с. Овчарци, включващи и вертикална планировка с цел подобряване на образователната среда и инфраструктура и   подобряването качеството на живот на децата в  община Сапарева баня.

 

В централната сграда, ремонтът включва реализация на дейности по  част "Архитектура и строителство"; част "Електро"; част "Вертикална планировка"

 

В село Ресилово, ремонтът включва реализация на дейности по част "Архитектура и строителство"; част "Отопление, вентилация и климатизация"; част "ВиК"; част "Електро"; част "Вертикална планировка"

 

В село Овчарци, ремонтът включва реализация на дейности по част "Архитектура и строителство"; част "Отопление, вентилация и климатизация"; част "ВиК"; част "Електро"; част "Вертикална планировка"

 

Срок за изпълнение на договора: 36 месеца.

 

Очаквани резултати: Ремонтирана и осъвременена детска градина и бази към нея, които да отговарят на нуждите на децата на територията на Община Сапарева баня.