НовиниПринтирай

Заповед №РД-08- 306/06.07.2018г . на кмета на община Сапарева баня за обявяване на спечелил публичен търг с явно надаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект 051, подотдел 97-г

Заповедта е достъпна в прикачения файл.