Общинска администрация > Нормативни актовеПринтирай

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Наредбата е достъпна в прикачения файл.