НовиниПринтирай

В сила са забраните във връзка с пожароопасния сезон на територията на община Сапарева баня

 В Сапарева баня е обявено настъпването на пожароопасния сезон за 2018 г. и съответно забранените дейности, произтичащи от това. Забраните са в сила до 31 октомври 2018 г. и са с цел недопускането на пожари и нанасянето на щети на горската територия, замеделските земи и селскостопанската продукция.

В сила са правата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи, изгарянето на стърнища и други растителни отпадъци, както и използването на открити огнеизточници. Забранява се паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви на разтояние по-малко 50 м. от тях.

 Паленето на открит огън в гори и в близост до горски масиви е забрането, освен ако разстоянието е най-малко поне 100 м. или на изрично разрешените за това места.

Забрането е също извършването на ремонтни дейности по линейните обекти, преминаващи през или покрай житни площи, през периода от восъчната зрялост до прибирането на реколтата.

За нарушаването на тези забрани ще бъдат съставяни актове за административни нарушения. Съгласно Закона за опазване на земеделските земи глобата е в размер от 1 500 лв. до 6 000 лв. за ползвателя на земеделската земя, на която е извършено изгарянето на стърнища или на други растителни отпадъци.

Полската охрана по населените места в община Сапарева баня е натоварена да наблюдава площите с житни култури през периода от восъчна зрялост до окончателно прибиране на реколтата, и незабавно да сигнализира при установяването на запалване и на пожар. Всяко лице, забелязало пожар, също е длъжно да сигнализира своевременно.

 

Пресцентър Община Сапарева баня,

08.06.2018 г.