НовиниПринтирай

Заповед №РД-08-174 от 30.04.2018г. на кмета на община Сапарева баня за спечелил открит конкурс за възлагане на дейност извършване на добив, представляващ сеч, разкройване и извоз до временен горски склад и почистване на сечище в обект № 047, подотдел 29

Заповедта е достъпна в прикачения  файл .