Общински съвет > Сесии на общински съветПринтирай

Покана за извънредно заседание на ОбС на 12.04.2018 г./четвъртък/ от 16.00 часа в заседателната зала на ОбС

ПОКАНА


 УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,


На основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл. 37, т. 5 от Правилника за организацията и дейността на ОбС - Сапарева баня свиквам ІV-то извънредно заседание на Общински съвет - Сапарева баня, което ще се проведе на 12.04.2018 год. /  четвъртък /, от 16.00 часа, в заседателната зала на Община Сапарева баня.  при следния:      

 

                           ПРОЕКТ!                             

     Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

1.    Докладна записка от   Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня с изх.№Д-37/11.04.2018г.

 

ОТНОСНО:  Даване на съгласие за разработване и кандидатстване с проектно предложение на Община Сапарева баня като партньор на Основно училище „Георги Димитров" Босилеград и Спортно сдружение Босилеград, Република Сърбия, по втора покана за набиране на проектни предложения по Програма ИНТЕРРЕГ-ИПП за трансгранично сътрудничество България - Сърбия 2014-2020г., съфинансирана от инструмента за предприсъединителна помощ II на Европейския съюз.

2.    Докладна записка от   Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня с изх.№Д-38/11.04.2018г.

ОТНОСНО:  Даване на съгласие за разработване и кандидатстване с проектно  предложение на Община Сапарева баня като партньор на  Сдружение „Балкан" Република Сърбия , по втора покана за набиране на проектни предложения по Програма ИНТЕРРЕГ-ИПП за трансгранично сътрудничество България - Сърбия 2014-2020г., съфинансирана от инструмента за предприсъединителна помощ II на Европейския съюз.

 

 

                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                                     / Иван Куйов /