Общинска администрация > Планове и програми на общинатаПринтирай

Общ устройствен план на Община Сапарева баня-окончателен проект, влязъл в сила на 21.12.2017г. с Решение № 369/30.11.2017г. на ОбС Сапарева баня

 На  посочения линк http://sb.bulplan.eu  е достъпен ОУП на община  Сапарева баня , влязъл в сила н а 21.12.2017г. с Решение  369/30.11.2017г. на ОбС Сапарева баня .