Общински съвет > Сесии на общински съветПринтирай

Покана за ІV-то извънредно заседание на Общински съвет – Сапарева баня, което ще се проведе на 10.11.2017 год. / петък /

 

ПОКАНА

 

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,


 На основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл. 37, т. 5 от Правилника за организацията и дейността на ОбС - Сапарева баня свиквам ІV-то извънредно заседание на Общински съвет - Сапарева баня, което ще се проведе на 10.11.2017 год. / петък /, от 09.00 часа, в Заседателната зала на Община Сапарева баня  при следния:                                 

 

                       ПРОЕКТ!                            

      Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

 

1.    Докладна записка с изх. №Д-130/09.11.2017г. от   Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня

ОТНОСНО: Одобряване на споразумение за сътрудничество за съвместно възлагане на обществена поръчка с Община Бобов дол и Община Дупница.

 

 

 

 

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

     / Иван Куйов /