НовиниПринтирай

Заповеди на директора на ОБДХ Земеделие-гр. Кюстендил, издадени на основание чл.37в,ал.4 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл.75а, ал.1 от ППЗСПЗЗ, ведно с окончателни регистри и карти на ползването

Заповедите са достъпни в прикачените файлове и на следния линк.