НовиниПринтирай

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители на 26 март 2017г.

                                                                    СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                                           от избирателните списъци в изборите за народни представители
                                                                                  на 26 март 2017 г.
                                                                                  (чл.39, ал.1 от ИК)
                                                                                  (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
         за Област КЮСТЕНДИЛ                     Община САПАРЕВА БАНЯ
         секция № 001                            населено място С.САПАРЕВО


         адрес на избирателна секция ...................................................................


         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                   Име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                   1. ВЕСЕЛКА              ИВАНОВА              ЙОРДАНОВА

                                                                      СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                                         от избирателните списъци в изборите за народни представители
                                                                               на 26 март 2017 г.
                                                                               (чл.39, ал.1 от ИК)
                                                                                (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
         за Област КЮСТЕНДИЛ                     Община САПАРЕВА БАНЯ
         секция № 002                            населено място С.САПАРЕВО


         адрес на избирателна секция ...................................................................


         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                   Име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                   1. БОРИС                КРЪСТЕВ              ИВАНОВ
                   2. ВИКТОРИЯ             НИКОЛАЕВА            ИСТАЛИЯНОВА
                   3. ВЛАДИМИР             БОРИСОВ              ИВАНОВ
                   4. ЕЛЕНКА               ВЛАДИМИРОВА          ИВАНОВА
                   5. НИКОЛАЙ              БОЙЧЕВ               НЕШЕВ
                   6. ЦВЕТАНКА             БЛАГОЕВА             НЕШОВА                                                             СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                                от избирателните списъци в изборите за народни представители
                                                                        на 26 март 2017 г.
                                                                        (чл.39, ал.1 от ИК)
                                                                        (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)


         за Област КЮСТЕНДИЛ                     Община САПАРЕВА БАНЯ
         секция № 003                            населено място ГР.САПАРЕВА БАНЯ


         адрес на избирателна секция ...................................................................


         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                   Име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                   1. АЛБЕНА               МЕТОДИЕВА            ДЖАДЖАРОВА
                   2. МИХАЕЛА              ЙОРДАНОВА            ЗДРАВКОВА
                   3. СТЕФАНИЯ             ИВАНОВА              ПЕЯНИНА
                   4. ЦВЕТЕЛИНА            ИВАНОВА              СТАМЕНОВА                                                                  СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                                   от избирателните списъци в изборите за народни представители
                                                                          на 26 март 2017 г.
                                                                         (чл.39, ал.1 от ИК)
                                                                         (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)


         за Област КЮСТЕНДИЛ                     Община САПАРЕВА БАНЯ
         секция № 004                            населено място ГР.САПАРЕВА БАНЯ


         адрес на избирателна секция ...................................................................


         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                   Име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                   1. ЕЛЕНА                БОРИСЛАВОВА          ЧУЧУГАНОВА
                   2. РАДОСЛАВА            ИВАНОВА              НЕДЯЛКОВА
                   3. СЕДЕВЧО              ГЕНЧОВ               СОКОЛОВ
                                                          СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                                от избирателните списъци в изборите за народни представители
                                                                      на 26 март 2017 г.
                                                                     (чл.39, ал.1 от ИК)
                                                                      (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)


         за Област КЮСТЕНДИЛ                     Община САПАРЕВА БАНЯ
         секция № 005                            населено място ГР.САПАРЕВА БАНЯ


         адрес на избирателна секция ...................................................................


         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                   Име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                   1. АЛЕКСАНДРА           АНТОНОВА             ПЕТКОВА
                   2. АНГЕЛИНА             ИВАНОВА              АСЕНОВА
                   3. АТАНАС               НИКОЛОВ              НИКОЛОВ
                   4. ВАСКО                ГЕОРГИЕВ             КОЛАРСКИ
                   5. ВЕНЦИСЛАВ            БОРИСОВ              МАНДЕВ
                   6. ГЕОРГИ               ВАСИЛЕВ              КОЛАРСКИ
                   7. ГЕОРГИ               ЖЕКОВ                РУСЕВ
                   8. ЕМИЛ                 ГЕОРГИЕВ             МИХАЛКОВ
                   9. ЕМИЛИЯ               ИВАНОВА              АДВОКАТСКА
                  10. ИВАН                 КИРИЛОВ              ИСТАЛИЯНОВ
                  11. ЙОРДАНКА             СТОЙНЕВА             КОЛАРСКА
                  12. КАТЕРИНА             ЯНИСЛАВОВА           БАНКОВА
                  13. НАТАЛИЯ              АСЕНОВА              МИЛАНОВА
                  14. РАДКА                ВЛАДИМИРОВА          БАНКОВА
                  15. РАДОСЛАВ             ВЕНЦИСЛАВОВ          МАНДЕВ


                                                               СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                                      от избирателните списъци в изборите за народни представители
                                                                           на 26 март 2017 г.
                                                                           (чл.39, ал.1 от ИК)
                                                                           (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)


         за Област КЮСТЕНДИЛ                     Община САПАРЕВА БАНЯ
         секция № 006                            населено място ГР.САПАРЕВА БАНЯ


         адрес на избирателна секция ...................................................................


         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                   Име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                   1. ВЕНЕТКА              ПАВЛОВА              ДИНЕВА
                   2. ЕВЕЛИНА              ЙОРДАНОВА            СЛАВКОВА
                   3. ЗОЯ                  ИВАНОВА              МАНТАРКОВА
                   4. ИВАН                 АТАНАСОВ             ДИНЕВ
                   5. РАДКА                ЙОРДАНОВА            МАНТАРКОВА
                   6. ТЕОДОРА              ВАЛЕНТИНОВА          ДИНЕВА

                                                             СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                                от избирателните списъци в изборите за народни представители
                                                                       на 26 март 2017 г.
                                                                       (чл.39, ал.1 от ИК)
                                                                       (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)


         за Област КЮСТЕНДИЛ                     Община САПАРЕВА БАНЯ
         секция № 007                            населено място С.ОВЧАРЦИ


         адрес на избирателна секция ...................................................................


         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                   Име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                   1. АЛБЕНА               АСЕНОВА              РАКОВА
                   2. ВЛАДИМИР             ПЕТРОВ               РАКОВ
                   3. КИРИЛ                НИКОЛАЕВ             КИРИЛОВ
                   4. СТАНИМИР             ГЕОРГИЕВ             ТЕРЗИЙСКИ
                   5. ЮЛИЯ                 СТОЙНЕВА             ТЕРЗИЙСКА                                                                  СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                                          от избирателните списъци в изборите за народни представители
                                                                         на 26 март 2017 г.
                                                                         (чл.39, ал.1 от ИК)
                                                                          (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)


         за Област КЮСТЕНДИЛ                     Община САПАРЕВА БАНЯ
         секция № 008                            населено място С.РЕСИЛОВО


         адрес на избирателна секция ...................................................................


         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                   Име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                   1. ВАНЯ                 ВАЛЕРИЕВА            ВЪРГОЛОМОВА
                   2. МАРИЯ                ВАЛЕРИЕВА            ВЪРГОЛОМОВА
                   3. РАДОСТИНА            КИРИЛОВА             КОЧЕВА
                   4. РАЙНА                МАНОЛОВА             ВЪРГОЛОМОВА
                   5. РАЙНА                ЯКИМОВА              ЙОВЕВА


                                                         СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                                от избирателните списъци в изборите за народни представители
                                                                     на 26 март 2017 г.
                                                                    (чл.39, ал.1 от ИК)
                                                                    (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)


         за Област КЮСТЕНДИЛ                     Община САПАРЕВА БАНЯ
         секция № 009                            населено място С.РЕСИЛОВО


         адрес на избирателна секция ...................................................................


         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                   Име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                   1. БОЯН                 ЛЮБОМИРОВ            СУСАНИН