НовиниПринтирай

Заповед №РД-08-105/10.03.2017г. на кмета на община Сапарева баня за спечелил открит конкурс за възлагане на дейност извършване на добив, представляващ сеч, разкройване и извоз до временен горски склад и почистване на сечище в Обект № 039, отдели 57-б, 1

Заповедта е достъпна в прикачените файлове.