НовиниПринтирай

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Сапарева баня уведомява гражданите, че съгласно чл.37, ал.1 и ал.2 от Изборния кодекс избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да напускат дома си и да упражнят правото си на глас в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия в насрочените избори за народни представители на 26 март 2017г., следва да заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец от изборите книжа, подписано саморъчно и изпратено по пощата или представено в деловодството на Общинска администрация - гр.Сапарева баня по постоянния или по настоящия адрес.


Към заявлението се прилагат копия от документи на ТЕЛК, НЕЛК или медицинска експертиза за здравословното им състояние.
Крайният срок за подаване на заявление е 11.03.2017г. за гласуване в изборите за народни представители на 26 март 2017г.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Във връзка с произвеждането на изборите за народни представители на 26 март 2017г., Ви уведомяваме, че избирател чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес.
Крайният срок за подаване на заявление по образец от изборните книжа в деловодството на Общинска администрация - гр. Сапарева баня за гласуване по настоящ адрес е 11.03.2017г.