НовиниПринтирай

Протокол от проведен втори етап - изслушване от процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели към Районен съд Дупница.

              

          Днес 09.12.2016г. в Заседателната зала на Община Сапарева баня се проведе заседание на комисията, определена с Решение №186 от Протокол №15 от 31.10.2016г..

       На заседанието присъстваха всички членове на комисията.

       Комисията проведе втори етап -   изслушване от процедурата за набиране на кандидати за съдебни заседатели към Районен съд Дупница.

       Изслушването се проведе с допуснатите кандидати по Протокол на Комисията от 23.11.2016г. след проведен първи етап - проверка на изискуемите документи от обявената процедура.

След гласуване на Комисията бяха утвърдени следните кандидати:

 

1.      Евелина Станимирова Гиздова

2.      Йорданка Крумова Кацарска

3.      Илияна Бойчева Базиргянова

4.       Стефка Иванова Йовева

5.      Йор данка Любомирова Челенкова

6.      Теменужка Крумова Добрева

7.      Емилия Димитрова Гелева

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

                                / Иван Куйов /