НовиниПринтирай

Обявление до всички заинтересовани лица относно изготвени планове по §4, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ за земите предоставени за ползване на граждани въз основа на актове по §4, находящи се в землището на с.Сапарево

 

        Община Сапарева баня  на основание чл.28б, ал.4 от ППЗСПЗЗ, обявява на всички заинтересовани лица, че са изготвени планове по §4, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ за земите предоставени за ползване на граждани въз основа на актове  по §4, находящи се в землището на с.Сапарево, Община Сапарева баня, Област Кюстендил, представляващи: помощен план и план на новообразуваните имоти, в едно с Кадастрален регистър на недвижимите имоти.

     В едномесечен срок от обнародването на настоящото обявление, съгласно разпоредбите на чл.28б, ал.5 от ППЗСПЗЗ, заинтересованите лица могат да направят писмени  искания и възражения по плановете и придружаващата ги документация до Кмета на Община Сапарева баня.