НовиниПринтирай

Община Сапарева баня спечели проект за ремонт на СУ "Христо Ботев"

      "Община Сапарева баня спечели проект за вътрешен ремонт на СУ "Христо Ботев". Средствата се отпускат от Министерство на образованието и науката и са в размер на близо 200 000 лв. С проекта ще оптимизираме сградния фонд и материално-техническата база в училището и като цяло ще подобрим образователната инфраструктура в Сапарева баня", заяви по този повод кметът на общината Калин Гелев.

 

      Проектът на Община Сапарева баня е по Национална програма "Оптимизация на училищната мрежа", модул "Регионализация на мрежата от професионални училища". Със средствата по него ще се извършат строително-ремонтни дейности на санитарните помещения, които от години са в много лошо състояние; ще се освежат класните стаи и ще се поднови подовата настилка на няколко кабинета. Проектът предвижда и освежаване на малкия физкултурен салон; ремонт на топлата връзка между сградите и поставяне на врати, отговарящи на изискванията на ПАБ. Със средствата ще се подмени осветлението на някои от стаите; ще бъде подменена външната врата и освежен един от коридорите.

      Също така ще бъдат закупени нови компютърни конфигурации, интерактивни дъски, мултимедийни проектори и лаптопи. Предвижда се закупуването на частична мебелировка за класните стаи и оборудване на кабинета по химия.

 

      "С реализирането на проекта ще се осигури качествена и ефективна инфраструктура, която ще подобри учебния процес едновременно на ученици, учители и административен персонал", поясни още кметът Гелев.

 

      Във връзка с реализирането на проекта, Община Сапарева баня откри процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка  за  СМР с предмет:  „Изпълнение на текущ ремонт в Средно училище „Христо Ботев", гр. Сапарева баня". Срокът за подаване на офертите е до 17:00 ч. на 8 декември 2016 г.