НовиниПринтирай

Решение № ПЕ-51-ПР/2011 г. на Директора на РИОСВ - Перник

На основание чл. 8, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ бр.25/2003г. изм. и доп. ДВ, бр. 3/11.01.2011г.), Община Сапарева баня съобщава за постановено на 01.07.2011 г. Решение № ПЕ-51-ПР/2011 г. на Директора на РИОСВ - Перник за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Медицински център за диагностика, лечение и рехабилитация" в поземлен имот с идентификатор № 65365.32.214, местност „Света Богородица", община Сапарева баня, област Кюстендил, с възложител: Община Сапарева баня - да не се извършва ОВОС.

Решението е поставено за обществен достъп на информационното табло на Община Сапарева баня на 18.07.2011 г. за период от 14 дни.

 

*Решението е достъпно в прикачения файл