НовиниПринтирай

Решение № ПЕ-42-ПР/2011 г. на Директора на РИОСВ - Перник

На основание чл. 8, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ бр.25/2003г. изм. и доп. ДВ, бр. 3/11.01.2011г.), Община Сапарева баня съобщава за постановено на 01.07.2011 г. Решение № ПЕ-42-ПР/2011 г. на Директора на РИОСВ - Перник за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Център за обществено обслужване и търговски дейности, покрит многоетажен паркинг и открит паркинг" в поземлен имот с обща площ 20.524 дка. в местност „Рила", община Сапарева баня, област Кюстендил, с възложител: Община Сапарева баня - да се извърши ОВОС.

Решението е поставено за обществен достъп на информационното табло на Община Сапарева баня на 12.07.2011 г. за период от 14 дни.

 

*Решението е достъпно в прикачения файл

Прикачени файлове

Решение (5.90 MB)