Общински съвет > Сесии на общински съветПринтирай

Покана за извънредна сесия на 02.09.2016г. от 09:15 часа

Изх. № 41 / 31.08.2016 г.

 

                                                                 ПОКАНА 

 

 


УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 


 На основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл. 37, т. 5 от Правилника за организацията и дейността на ОбС – Сапарева баня свиквам ІІ-ро извънредно заседание на Общински съвет – Сапарева баня, което ще се проведе на 02.09.2016 год. /петък/, от 09.15 часа, в заседателната зала на Община Сапарева баня при следния:

                                                                                                            

                                                                                     ПРОЕКТ!


                                                                           Д Н Е В Е Н   Р Е Д :


1. Докладна записка от   Калин Гелев –  Кмет на Община Сапарева баня ОТНОСНО:Приемане  на План за финансово оздравяване на Община Сапарева баня.  

2.      Докладна записка от  Иван Куйов – Председател на Общински съвет- Сапарева баня.

ОТНОСНО:  Определяне на представител на Общински съвет- Сапарева баня в Областния съвет за намаляване на риска от бедствия. /вх. № П-1718-1/29.08.2016г./

3.Докладна записка от Иван Куйов – Председател на Общински съвет Сапарева баня

ОТНОСНО: Преразглеждане на Решение №144/29.07.2016г.

 

 


 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

 

                                          / Иван Куйов/