НовиниПринтирай

Стартита фотоконкурс на тема: "Бъдещето през обектива", организиран от Областен информационен център - Кюстендил

Областен информационен център Ви уведомява, че вчера на 29 август е  обявено началото на фотоконкурс на тема: "Бъдещето през обектива". Фотоконкурсът е част от тяхна инициатива "Европейските фондове в подкрепа на селското стопанство", която ще продължи от 29 август до 1 октомври 2016 г. Освен фотоконкурса, инициативата включва информационна среща с участие на външен експерт за представяне на актуална информация за ПРСР, планирана за края на септември, и наше участие в Празника на плодородието, който се провежда в гр. Кюстендил на 1 октомври 2016 г. И за двете събития ще бъдете уведомени предварително.Те ще се проведат в гр. Кюстендил, но за участие ще бъдат поканени всички желаещи от областта. 

УЧАСТИЕ във фотоконкурса: лица над 16 годишна възраст; желаещите е необходимо да изпратят до три фотографии отразяващи обекти/ събития/ дейности, заснети на територията на област Кюстендил, в които виждат потенциал за развитие на региона с помощта на европейските фондове. Фотографиите, съобразени с регламента на конкурса и придружени от попълнени формуляр за участие и декларация за авторски права се изпращат на електронната поща на ОИЦ – Кюстендил: oic_kn@abv.bg в срок до 20 септември, включително. 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОБЕДИТЕЛ: 
Първи етап  - фейсбук гласуване на страницата на ОИЦ – Кюстендил (21 до 28 септември 2016 г)
Втори етап - оценка от тричленно жури на 10-те фотографии с най-много харесвания във ФБ (29-30 септември)
Обявяване на победител - 1 октомври.

НАГРАДИ: 
Първо място - таблет 
Второ място - преносимо зарядно устройство за смартфон 
За всички участници - поощрителни награди 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ФОТОКОНКУРС

 „БЪДЕЩЕТО ПРЕЗ ОБЕКТИВА”

 

ТЕМА

Областен информационен център – Кюстендил организира фотоконкурс на тема: „Бъдещето през обектива”.

Целта на конкурса е да се популяризират възможностите на европейските фондове за развитие на региона.

 

                                                                               ПРАВО НА УЧАСТИЕ

Конкурсът е отворен и право на участие имат лица над 16 годишна възраст. Лица, ненавършили 18 години, участват в конкурса само със съгласието на своите родители или законни попечители, което се отразява във формуляра за участие.

 

                                                                                     ИЗИСКВАНИЯ

Всеки участник може да участва с до три дигитални снимки, които отразяват обекти/ събития/ дейности, заснети на територията на област Кюстендил, в които авторът вижда потенциал за развитие на региона с помощта на европейските фондове (напр. обекти/ събития/ дейности в сферата на селското стопанство, производството, туризма, околната среда, културата, грижата за децата, образованието и т.н. ).

За участие в конкурса е необходимо фотографиите да бъдат придружени от попълнени формуляр за участие и декларация за авторски права, приложени към настоящия регламент.  Във формуляра за участие е необходимо участниците да посочат заглавие/ послание на снимката и място, където е заснета. Всяка фотография е необходимо да бъде придружена и от кратко описание на вижданията на автора за развитието на региона с оглед на възможностите за европейско финансиране, отразени на фотографията.  

Технически изисквания: Снимките трябва да бъдат във формат  JPEG, с минимален размер 1,5 MB.

Организаторите си запазват правото да не допускат до участие в конкурса снимки, които са: извън темата на конкурса или в противоречие с общоприетите морални норми. До участие в конкурса няма да бъдат допускани творби, изпратени с неточна или непълна информация или липсващи документи.


                                                                                КЛАСИРАНЕ


Оценяването на получените фотографии ще се осъществи на два етапа.

Първият етап включва гласуване във фейсбук страницата на Областен информационен център – Кюстендил. За участие във фейсбук гласуването е необходимо първо да бъде харесана страницата на ОИЦ – Кюстендил, след което да се гласува за предпочитаната снимка (няма ограничение за броя на харесваните снимки).

По време на втория етап 10-те фотографии, получили най-много харесвания, ще бъдат оценени от тричленно жури, което ще определи победител. Ще бъде определена още една фотография, която ще бъде класирана на второ място.

Критериите за оценка са: принадлежност към темата на конкурса, естетическо изпълнение, оригиналност, визуално въздействие.

 

                                                                             НАГРАДЕН ФОНД


Авторът на фотографията, отличена от журито на първо място ( една от  10-те снимки с най-много харесвания във фейсбук гласуването) ще получи таблет, а отличеният на второ място ще получи преносимо зарядно устройство за смартфон. За всички участници във фотоконкурса са предвидени поощрителни награди – флаш памет и рекламни материали.

 

                                                                ПРИДРУЖАВАЩА ИНФОРМАЦИЯ


Фотографиите, придружени от формуляра за участие и декларация за авторски права, се изпращат на e-mail адрес на Областен информационен център – Кюстендил: oic_kn@abv.bg

Срок за изпращане и получаване на снимки:  29 август ÷ 20 септември 2016 г. включително.

Срок за гласуване на фейсбук страницата на ОИЦ – Кюстендил:  21 ÷ 28 септември 2016 г.

Избор на най-добра снимка от жури:  29 ÷ 30 септември 2016г.

Обявяване на победителя и класирания на второ място: 1 октомври 2016 г.

Резултатите ще  бъдат обявени фейсбук страницата на Областен информационен център Кюстендил както и на интернет портала на Структурните фондове на ЕС в Р.България: www.eufunds.bg.

 

                                                                   ОБЩИ УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА


Всеки може да участва с до 3 снимки в рамките на посочения срок, придружени от попълнен формуляр за участие и декларация за авторски права. За участниците от 16 до 18 годишна възраст се изисква съгласие от страна на родители/ настойници, което задължително се отбелязва във формуляра за участие, както и в декларацията за авторските права. Снимките трябва да отговарят на темата на конкурса и да са с необходимото фотографско качество. 

Снимките трябва да бъдат авторски, а не създадени в съавторство. За тази цел участникът в конкурса попълва и подписва декларация, че е носител на авторските права на фотографията, с която участва и че освобождава организаторите на конкурса от претенциите на трети лица.

С попълването на декларацията за авторско право участникът във фотоконкурса  дава изричното си съгласие изпратените от него фотографии да бъдат използвани в дейността на ОИЦ – Кюстендил при изготвяне на рекламни и информационни материали, включване в изложби и презентации и т.н. без да предявява допълнителни претенции. Участниците дават съгласието си организаторът да публикува имената им, като автори на снимките.

Не се предоставя паричната равностойност на спечелената награда. Наградата е лична и не може да се преотстъпва на трето лице.

 

                                                        ПРИЕМАНЕ НА РЕГЛАМЕНТА НА КОНКУРСА

 

С изпращането на фотографиите и попълнените коректно формуляр за участие и декларация за авторски права, участниците декларират, че са запознати с регламента на конкурса и го приемат.