НовиниПринтирай

Решение за оценка на въздействието върху околната среда

Решение N ПЕ-35-ПР/2011 на РИОСВ - Перник за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Комплекс с плувен басейн и обществено обслужване с право на водовземане на минерална вода" в гр. Сапарева баня, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания и популации на видове, предмет на опазване в защитени зони.


* Решението е достъпно в прикачените файлове