Публични регистри > ПроектиПринтирай

Проект Администрация в услуга - нови възможности за съвременно административно обслужване

В рамките на Проект „ Администрация в услуга", с Водеща организация Община Бобов дол, партньори община Сапарева баня и община Бобошево беше извършено следното:

По дейност 1: "Извършване на проучване и анализ на административните процеси в общините Бобов дол, Сапарева баня и Бобошево" беше извършено следното:
• Анализ на електронните функционалности и електронна рамка за административно обслужване в общините Бобов дол, Сапарева баня, Бобошево.
• Анализ на вътрешната организация, правилници и документи за административно обслужване.
• Направено проучване до граждани, представители на бизнеса и служители за най-често заявяваните услуги, предоставяни предимно на местно ниво.

По дейност 2: „Изработване на бъдещ модел за административно обслужване и програма за неговото реализиране в общините Бобов дол, Сапарева баня и Бобошево" се извърши следното:

• Изготви се модел за административно обслужване с конкретни предписания за подобряване на административното обслужване

Към Дейност 3: „Надграждане/ реинжинеринг на програмни продукти за оптимизиране на електронните процеси, свързани с административното обслужване в общините Бобов дол, Сапарева баня и Бобошево"
• модул Архимед еОбщина Документооборот - Регистрация на документи и управление на административните процеси
• модул модул Архимед еОбщина Наказателни постановления Наказателни постановления
• модул Архимед еОбщина Каса - Обслужване на плащания с възможност за генериране на различни справки
• модул Архимед еОбщина обслужване на обекти под наем
• модул Архимед еОбщина обслужване на общинска собственост
• модул Архимед еОбщина Обслужване на издадени актове
• Обслужване през web - инсталиран WEB модул, позволяващ на граждани и фирми да подават документи през интернет.

По дейност 4: „Достъп до административни услуги на граждани и бизнес в кметствата на общините Бобов дол и Сапарева баня" беше инсталирана новата административна информационна система за вътрешния документооборот в с. Овчарци, с. Сапарево, с. Ресилово.
Бяха закупени 4 електронни подписа - за ОбА Сапарева баня, за кметовете в селата- с. Овчарци, с. Сапарево, с. Ресилово.

По дейност 5 беше изграден информационен online Портал за административни услуги в община Бобов дол

По дейност 6: „Организиране и провеждане на съпътстващи обучения"

• Двадесет служители от общинската администрация гр.Сапарева баня бяха обучени за работа със софтуерната система за регистрация на документи и оптимизиране на електронните процеси.

По Дейност 7: „Запознаване на гражданите и бизнеса с новите възможности за административно обслужване в общините Бобов дол, Сапарева баня и Бобошево"
Закупен 1бр. плазмен екран и 1 бр.DVD.
Изготвени цветни наръчници, телевизионен клип, както и информационен филм, съдържащ информация за подобрените процеси за административно обслужване. Организирана заключителна конференция по проекта.