НовиниПринтирай

Раздадоха награди в конкурса „Да съхраним климата - да започнем с прости енергийни решения”

На 1.06.2011 г. в 17.30 часа в малкия салон на читалище „Просветен лъч" гр. Сапарева баня бяха раздадени награди за участие в конкурса на тема: „Да съхраним климата - да започнем с прости енергийни решения" , организиран в рамките на международен Проект Интелигентна енергия - Европа „От Естония до Хърватска: Интелигентни мерки за енергийна ефективност за общинските сгради в Централно и Източноевропейските страни (INTENSE)", ІЕЕ/07/823/SI2.500392 .
В конкурса участваха ученици от ОУ „Христо Ботев" гр.Сапарева баня и ОУ „Йордан Йовков" гр. Каварна, обл. Добрич, Клуб „Екоенергия" както следва:

 

• Деница Пеянска - V в клас, ОУ „Христо Ботев", гр.Сапарева баня - макет
• Иванна Георгиева и Вяра Илиева - V а клас, ОУ „Христо Ботев", гр.Сапарева баня - съвместен макет
• Димитър Милушев - V в клас, ОУ „Христо Ботев", гр.Сапарева баня - съвместен макет /с Йоан-Александър Лазаров и Симеон Димитров/
• Йоан-Александър Лазаров - V в клас, ОУ „Христо Ботев", гр.Сапарева баня - съвместен макет
• Симеон Димитров - V в клас , ОУ „Христо Ботев", гр.Сапарева баня - съвместен макет
• Ивайло Георгиев - V а клас , ОУ „Христо Ботев", гр.Сапарева баня - рисунка
• Оксиян Бенов - V б клас , ОУ „Христо Ботев", гр.Сапарева баня - 2 броя рисунки
• Георги Начов - V а клас, ОУ „Христо Ботев", гр.Сапарева баня - рисунка
• Симона Славкова - V б клас, ОУ „Христо Ботев", гр.Сапарева баня - рисунка
• Мария Вучкова - V б клас, ОУ „Христо Ботев", гр.Сапарева баня - рисунка
• Иво Челенков - V б клас, ОУ „Христо Ботев", гр.Сапарева баня - обща рисунка
• Сашо Кацаров - V б клас, ОУ „Христо Ботев", гр.Сапарева баня - обща рисунка
• Илияна Серафимова - V а клас , ОУ „Христо Ботев", гр.Сапарева баня - рисунка
• Клуб «Екоенергия», ОУ «Йордан Йовков» гр.Каварна - Проект : «Енергия от биомаса - чиста природа»
• ОУ «Йордан Йовков» гр.Каварна - Проект: «Биодизелът -добрата възможност за намаляване на екологичните вреди от горива на петролна основа»

 

Представените есета, презентации, макети и рисунки бяха разгледани от оценителна комисия в състав:

Председател на комисията: инж. Радка Георгиева - Зам.кмет община Сапарева баня, Ръководител проект INTENSE

 

Членове на комисията:
1. инж. Венелин Драганов - Софийска Енергийна агенция СОФЕНА
2. Инж.Сашка Якимова - Софийска Енергийна агенция СОФЕНА
3. Гергана Кирилова - експерт по Проект INTENSE

 

Комисията извърши следното класиране:

І място - Иванна Георгиева и Вяра Илиева - за съвместен макет, показващ съвременно техническо решение за строителство - къща, построена от еко материали /дърво/
ІІ място - Оксиян Бенов - участва с 2 броя рисунки на тема: 1. „Еко-автомобил" и 2. „Опазване на живота на морските животни от вулканични изригвания"
ІІІ място - Георги Начов - участва с рисунка на тема: „Използване на ВЕИ: геотермална и слънчева енергия"

 

Участниците от община Каварна получиха грамота и награда за отличното представяне с проект «Биодизелът -добрата възможност за намаляване на екологичните вреди от горива на петролна основа» и «Енергия от биомаса - чиста природа» и подготвените презентационни материали.
Всички останали участници получиха грамоти и специални награди.

 

Инж. Радка Георгиева - зам.кмет община Сапарева баня, Ръководител на проект INTENSE и инж. Венелин Драганов от Софийска Енергийна агенция СОФЕНА връчиха грамотите и наградите на участниците в конкурса.

 

*Новината е досъпна в прикачения файл

Прикачени файлове

конкурса (176.00 KB)