Общината > Енергийна ефективностПринтирай

Събития

На 30.09.2011г. на първия етаж на Общинска администрация гр. Сапарева баня се проведе информационен ден за граждани по Международен проект INTENSE IEE/07/823/SI2.500392. На събитието присъстваха консултанти от Енергийна агенция СОФЕНА, гр.София, инж. Здравко Георгиев и инж. Венелин Драганов, които демонстрираха уреди за управление на енергията в домакинствата и за поддържане на комфорт в жилищата.

В рамките на международен проект INTENSE: IEE/07/823/SI2.500392 - "От Естония до Хърватия: Интелигентни мерки за икономия на енергия за сгради в страните от Централна и Източна Европа" бяха изготвени информационни брошури.

На 1.06.2011 г. в 17.30 часа в малкия салон на читалище „Просветен лъч" гр. Сапарева баня бяха раздадени награди за участие в конкурса на тема: „Да съхраним климата - да започнем с прости енергийни решения" , организиран в рамките на международен Проект Интелигентна енергия - Европа „От Естония до Хърватска: Интелигентни мерки за енергийна ефективност за общинските сгради в Централно и Източноевропейските страни (INTENSE)", ІЕЕ/07/823/SI2.500392 .

Община Сапарева баня в партньорство със Софийска Енергийна агенция СОФЕНА и Средищно основно училище „Христо Ботев" гр. Сапарева баня в рамките на Международен Проект «Интелигентна енергия - Европа „ От Естония до Хърватска: Интелигентни мерки за енергийна ефективност за общинските сгради в Централно и Източноевропейските страни (INTENSE ), ІЕЕ/07/823/SI2.500392, организираха велошествие под надслов: „Пътувай разумно, живей по-добре". Велошествието се проведе на 28.05.2011 г.

На 26.05.2011г. в Залата на общинска администрация гр.Сапарева баня, след приключване на заседанието на ОбС от 11.00 часа се проведе информационна среща по Международен Проект «Интелигентна енергия - Европа „ От Естония до Хърватска: Интелигентни мерки за енергийна ефективност за общинските сгради в Централно и Източноевропейските страни (INTENSE ), ІЕЕ/07/823/SI2.500392.