НовиниПринтирай

Информационна среща INTENSE

На 26.05.2011г. в Залата на общинска администрация гр.Сапарева баня, след приключване на заседанието на ОбС от 11.00 часа се проведе информационна среща по Международен Проект «Интелигентна енергия - Европа „ От Естония до Хърватска: Интелигентни мерки за енергийна ефективност за общинските сгради в Централно и Източноевропейските страни (INTENSE ), ІЕЕ/07/823/SI2.500392.


На срещата присъстваха цялото ръководство на община Сапарева баня, общинските съветници, граждани и медии.
Инж.Радка Георгиева -ръководител на проекта и инж. Здравко Георгиев - национален координатор по проекта от Софийска енергийна агенция СОФЕНА представиха проекта, реализираните дейности до момента, набелязаха предстоящите събития. Обърнаха специално внимание на постигнатите ползи от изпълнението на този тригодишен международен проект.


Участниците в информационната среща се включиха активно като отправяха питания свързани с икономия на енергия в частните жилища и прилагане на съвременни енергоспестяващи технологии. Бяха им раздадени на хартиен носител материали с добрите практики за енергийна ефективност и ВЕИ в България и чужбина.
На срещата беше обсъдена предложената от екипа по проекта визия за устойчиво енергийно развитие на община Сапарева баня.


На участниците им бяха представени добрите примери и опит, видяни по време на обучителните посещения, организирани в рамките на Проект «Интелигентна енергия - Европа „ От Естония до Хърватска: Интелигентни мерки за енергийна ефективност за общинските сгради в Централно и Източноевропейските страни (INTENSE ).