Общински съвет > Сесии на общински съветПринтирай

Покана за редовно заседание на ОбС на 28.12.2015 г./понеделник/ от 10.15 часа в заседателната зала на ОбС

         Председател: 0707/2-23-65

 

   До

            

    ........................................

 

                                                                                                       П О К А НА

  На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 и ал.5 от Правилника за организацията и дейността на ОбС на 28.12.2015г., от 10,15 ч.

 

   СВИКВАМ:

 

 

              Редовно заседание на Общински  съвет , при следния

   

   Проект!

  Дневен ред:

 

1.Докладна записка от  Иван Куйов – Председател на ОбС - Сапарева баня  

   ОТНОСНО:Преразглеждане и отмяна на Решение №8/27.11.2015г. от Протокол №2 от проведено на 27.11.2015г. заседание на Общински съвет – Сапарева баня

                                                 

 2.Докладна записка - От Калин  Гелев – Кмет на Община Сапарева баня

    ОТНОСНО:  Ползването на дървесина по ценоразпис от Общинска горска територия  в отдели със суха и паднала дървесина в резултат на биотични и абиотични въздействия, както следва:

 

    -отдел 137 „о” със стояща маса бял бор 20 куб.м, стояща маса бреза 10 куб.м, стояща маса топола 10 куб.м, лежаща  маса по сортиментен лист: едра строителна дървесина бял бор / І клас – 1 куб.м , ІІ клас – 5 куб.м /.,средна строителна дървесина бял бор /ІІІ клас – 2 куб.м , ІV клас -1 куб.м и V клас 1 куб.м/, дърва бял бор – 9 пл. куб.м, дърва бреза-1 пл. куб.м и дърва топола – 1 пл. куб.м.;

   -отдел 120 „ж” със стояща маса бял бор 10 куб.м., стояща маса смърч 10 куб.м, стояща маса ела 10 куб.м, лежаща маса по сортиментен лист: едра строит. дървесина бял бор   ІІ клас – 2 куб.м, дърва бял бор – 1 пл. куб.м, средна строителна дървесина ела – 1 куб.м, едра строителна дървесина смърч /І клас – 1 куб.м, ІІ клас – 1 куб.м, дърва смърч – 1 пл. куб.м

   -отдел 119 „к” със стояща маса бял бор 10 куб.м., стояща маса смърч 10 куб.м и стояща маса ела 10 куб.м, лежаща маса по сортиментен лист: едра строителна дървесина бял бор / І клас – 1 куб.м, ІІ клас – 1 куб.м, едра строителна дървесина смърч / І клас – І куб.м, ІІ клас – ІІ куб.м/, средна строителна дървесина смърч /ІІІ клас – 1 куб.м/ и дърва смърч – 2 пл.куб.м/, едра  строителна дървесина ела / І клас – 1 куб.м, ІІ клас – 1 куб.м/, средна строителна дървесина ела – 1 куб.м и дърва ела 1 пл. куб.м.;

 -отдел 40 „г” със стояща маса бял бор  20 куб.м.,  лежаща маса по сортиментен лист: едра строителна дървесина бял бор / ІІ клас – 2 куб.м /, средна строителна дървесина бял бор /ІІІ клас – 1 куб.м / дърва бял бор – 8 пл. куб.м.;

  -отдел 41 „г” със стояща маса бял бор 30 куб.м., лежаща маса по сортиментен лист: едра строит. дървесина бял бор /І клас – 1 куб.м, ІІ клас - 3куб.м за куб./ дърва бял бор – 16 пл. куб.м.;

- отдел 40 „в” със стояща маса габър 10 куб.м, стояща мака бук – 20 куб.м, стояща маса бял бор 10 куб.м, стояща маса смърч 10 куб.м, лежаща маса по сортиментен лист: дърва габър – 1 пл. куб.м, дърва бук – 16 куб.м, едра строителна дървесина бял бор / ІІ клас – 2 куб.м/, средна строителна дървесина бял бор – 1 куб.м и дърва бял бор – 5 куб.м, едра строителна дървесина смърч /ІІ клас – 1 куб.м/, дърва бял бор з пл. куб.м.;

- отдел 136 „в” със стояща маса смърч 10 куб.м, стояща маса бреза 10 куб.м, стояща маса бял бор 10 куб.м, лежаща маса по сортимент лист: едра строителна дървесина смърч /І клас – 1 куб.м/, дърва бреза – 4 пл. куб.м, едра строителна дървесина бял бор/ І клас -2 куб.м, ІІ клас – 3 куб.м/, средна строителна дървесина бял бор /ІІІ клас – 1 куб.м/, дърва бял бор 3 куб.м.;

- отдел 139 „а” със стояща маса черен бор 10 куб.м, стояща маса бял бор 10 куб.м, лежаща маса по сортиментен лист: едра строителна дървесина черен бор /І клас – 1 куб.м/, дърва черен бор – 1 пл. куб.м, едра строителна дървесина бял бор /ІІ клас – 2 куб.м/, дърва бял бор – 3 пл. куб.м;

- отдел 152 „б” със стояща маса черен бор 10 куб.м, стояща маса бял бор 10 куб.м, лежаща маса по сортимент лист: едра строителна дървесина черен бор/ІІ клас – 1 куб.м/, едра строителна дървесина бял бор /ІІ клас – 3 куб.м/, дърва бял бор – 1 пл. куб.м;

- отдел 137 „п” със стояща маса бял бор10 куб.м, стояща маса топола 10 куб.м, лежаща маса по сортиментен лист: едра строителна дървесина бял бор /ІІ клас – 1 куб.м/, дърва бял бор 1 пл. куб.м и дърва топола 5 пл. куб.м;

- отдел 101 „т” със стояща маса смърч 10 куб.м, стояща маса бяла мура 10 куб.м, лежаща маса по сортиментен лист: едра строителна дървесина смърч /І клас – 1 куб.м, ІІ клас – 1 куб.м/,едра строителна дървесина бяла мура / І клас- 3 куб.м/;

- отдел 100 „к” със стояща маса смърч 10 куб.м, стояща маса бяла мура 10 куб.м, лежаща маса по сортиментен лист: едра строителна дървесина смърч /І клас – 1 куб.м, ІІ клас – 1 куб.м/, едра строителна дървесина бяла мура / І клас-3 куб.м/, дърва бяла мура – 1 пл. куб.м;

- отдел 101 „ч” със стояща маса бяла мура 10 куб.м, стояща маса смърч 20 куб.м, лежаща маса по сортиментен лист: едра строителна дървесина бяла мура / І клас – 2 куб.м, ІІ клас – 1 куб.м/, едра строителна дървесина смърч /І клас – 7 куб.м, ІІ клас – 2 куб.м/, дърва смърч 4 куб.м;

- отдел 101 „с” със стояща маса смърч 10 куб.м, стояща маса бяла мура 10 куб.м, лежаща маса по сортиментен лист: едра строителна дървесина бяла мура /Іа клас – 2 куб.м, І клас – 1 куб.м, ІІ клас – 1 куб.м/, едра строителна дървесина смърч /І клас – 3 куб.м, ІІ клас – 1 куб.м/;

- отдел 3 „д” със стояща маса бял бор 20 куб.м, лежаща спрямо запаса на 1ха: дърва бял бор – 11 пл. куб.м;

- отдел 3 „г” със стоящя маса бял бор 20 куб.м, лежаща спрямо запаса на 1ха: дърва бял бор – 11 пл. куб.м;

- отдел 6 „е” със стояща маса бял бор 50 куб.м, лежаща спрямо запаса на 1 ха:средна строителна дървесина бял бор – 3 куб.м, дребна строителна дървесина бял бор – 8 куб.м, дърва бял бор – 31 пл. куб.м;

- отдел 6 „д” със стояща маса бял бор 15 куб.м, лежаща спрямо запаса на 1 ха: дребна строителна дървесина бял бор – 1 куб.м, дърва бял бор – 9 пл. куб.м;

- отдел 6 „з” със стояща маса бял бор 250 куб.м, лежаща маса спрямо запаса на 1 ха: средна строителна дървесина бял бор – 31 куб.м, дребна строителна дървесина бял бор – 42 куб.м, дърва бял бор – 138 куб.м;

- отдел 1 „в” със стояща маса бял бор 20 куб.м, лежаща маса спрямо запаса на 1 ха: дърва бял бор-13 пл. куб.м;

- отдел 2 „а” със стояща маса бял бор 110 куб.м, лежаща маса спрямо запаса на 1 ха: дърва бял бор 89 куб.м;

- отдел 2 „в” със стояща маса бял бор 230 куб.м, лежаща маса спрямо запаса на 1 ха: дърва бял бор 179 куб.м;

- отдел 3 „а” със стояща маса бял бор 20 куб.м, лежаща маса спрямо запаса на 1 ха: дърва бял бор 16 куб.м;

- отдел 128 „е” със стояща маса бял бор 20 куб.м, лежаща маса спрямо запаса на 1 ха: едра строителна дървесина бял бор – 2 куб.м, средна строителна дървесина бял бор – 7 куб.м, дърва бял бор 10 пл. куб.м;

- отдел 128 „д със стояща маса бял бор 140 куб.м, стояща маса черен бор 20 куб.м, лежаща маса спрямо запаса на 1 ха: едра строителна дървесина бял бор /І клас – 7 куб.м, ІІ клас 71 куб.м, средна строителна дървесина бял бор / ІІІ клас -12 куб.м, ІV клас-2 куб.м, V клас – 7 куб.м/, дребна строителна дървесина бял бор – 1 куб.м, дърва бял бор – 21 куб.м; едра строителна дървесина черен бор /І клас – 4куб.м, ІІ клас – 7 клас/, средна строителна дървесина черен бор/ІІІ клас – 1 куб.м, ІV клас – 1 куб.м, V клас – 1 куб.м/, дребна строителна дървесина черен бор – 1 куб.м, дърва черен бор – 2 куб.м;

-отдел 137 „в” със стояща маса бял бор 10 куб.м, лежаща маса спрямо запаса на 1 ха: средна строителна дървсина бял бор – 1 куб.м, дребна строителна дървесина бял бор – 1 куб.м, дърва бял бор – 2 пл. куб.м;

- отдел 151 „ж” със стояща маса бял бор 10 куб.м, лежаща маса спрямо запаса на 1 ха: дърва бял бор – 9 пл. куб.м;

 

 3.Докладна записка от  Иван Куйов – Председател на ОбС - Сапарева баня

 

   ОТНОСНО: Ново обсъждане и отмяна на Решение №23/15.12.2015г., взето по Протокол №3/15.12.2015г. на Общински съвет – Сапарева баня, върнато от Кмета на Община Сапарева баня поради незаконосъбразност, както и приемане на ново решение за промяна в представителството в общото събрание на „Аква Трийтмънт”АД.

 

4.Докладна записка от Калин Гелев – Кмет на община Сапарева баня – ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост.

 

 5.Докладна  записка от  Иван Куйов – Председател на ОбС - Сапарева баня

  ОТНОСНО: Избор на представител в състава на Областен съвет за развитие-Кюстендил.

 

 6.Докладна  записка от  Иван Куйов – Председател на ОбС - Сапарева баня

 ОТНОСНО: Определяне представител на Общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/.

 

  7. Докладна записка от Калин Гелев – Кмет на община Сапарева баня 

  ОТНОСНО: Предоставяне на поземлен имот по реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010г.

 

   8.Докладна записка от Калин Гелев – Кмет на община Сапарева баня 

     ОТНОСНО: Предоставяне на поземлен имот по реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010г.

 

   9.Докладна записка от Калин Гелев – Кмет на община Сапарева баня 

                 ОТНОСНО: Предоставяне на поземлен имот по реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010г.

 

   10.Докладна записка от Калин Гелев – Кмет на община Сапарева баня 

    ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост между Общината и физическо лице, чрез продажбата на дела на Общината.

 

     11.Докладна записка от Калин Гелев – Кмет на община Сапарева баня 

     ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост между Общината и физическо лице, чрез продажбата на дела на Общината.

 

      12.Други.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:................................

                                          /ИВАН КУЙОВ/