НовиниПринтирай

Конкурс Да съхраним климата - да започнем с прости енергийни решения

Община Сапарева баня и Софийска Енергийна агенция СОФЕНА, партньори по международен Проект Интелигентна енергия - Европа „От Естония до Хърватска: Интелигентни мерки за енергийна ефективност за общинските сгради в Централно и Източноевропейските страни (INTENSE)", ІЕЕ/07/823/SI2.500392 организират конкурс на тема: „Да съхраним климата - да започнем с прости енергийни решения".

За участие в конкурса каним ученици и учители, които са заинтересовани или вече имат постижения в сферата на борбата срещу климатичните промени, мерките за спестяване на енергия, използване на възобновяеми енергийни източници на местно ниво, в разработването на образователни програми за популяризиране сред широката общественост на въпросите за спестяването на енергия и енергийна ефективност.
В конкурса може да участвате с есе, презентация или макет по посочената тема.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОФОРМЯНЕ НА КОНКУРСНИТЕ РАБОТИ

Проектите, които участват в конкурса, трябва да бъдат представени в електронен вид и на хартиен носител, а макетите - представени в отдел Евроинтеграция в Общинска администрация Сапарева баня.

Текстът ще бъде приеман със стандартен шрифт с големина 12, като общият обем с включените илюстрации и таблици да не е повече от 5 страници. Презентациите трябва да са във формат Microsoft PowerPoint или документи Adobe PDF.

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА

Срокът за представяне на конкурсните работи e 30 май 2011 г.

Конкурсните работи изпращайте на адрес: sap_euro@abv.bg или в ОбА Сапарева баня, отдел Евроинтеграция , ет.3

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА КОНКУРСНИТЕ РАЗРАБОТКИ

При оценяване на конкурсната работа се взема под внимание актуалността на избраната тема, обосноваността на използваните методи, получаване на практически резултат, аргументираност на изводите и препоръките, качество на форматиране, оригиналността на изпълнение и художественото оформление,използването на интерактивни методи, които помагат за включване на децата в дискусии, творчески и практически дейности; постигнати или очаквани резултати в спестяването на енергия от изпълнението на предложения подход;

РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРСА

Журито на конкурса се състои от експерти в областта на енергията и образованието, националния ИНТЕНСЕ координатор, Ръководител проект ИНТЕНС в община Сапарева баня. Участниците в конкурса ще получат грамоти и класираните на първо, второ и трето място победители ще бъдат наградени. Награждаването ще се извърши на 1юни 2011 г.


Допълнителна информация за условията за участие в конкурса може да получите в отдел „Евроинтеграция", ОбА Сапарева баня, sap_euro@abv.bg


Инж. Радка Георгиева
Зам. Кмет СДКЕИ Община Сапарева баня
Ръководител Проект INTENSE