Общински съвет > Решения на ОбСПринтирай

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от ПРОТОКОЛ №3/15.12.2015 г. на заседание на ОбС

Решенията са достъпни в прикачения файл.