Общинска администрация > Планове и програми на общинатаПринтирай

Програма за развитие на туризма в община Сапарева баня за периода 2014-2020

Програмата  за развитие на туризма на община Сапарева баня за периода 2014-2020 е разработена по проект с наименование: "Община Сапарева баня - по-ефективни общински политики чрез подпомагане качественото им разработване и прилагане", съгласно сключен договор № 13-13-53/31.10.2013, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет" 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.