Профил на купувачаПринтирай

Kонцесия за обект: „Проектиране и цялостно изграждане на спортен обект: Спортен комплекс - Футболен стадион с.Ресилово в поземлен имот с номер № 027014

 

                                                                            СЪОБЩЕНИЕ

 

 

Община Сапарева баня на основание чл.55а, ал.2 от ППЗК и във връзка с процедура за предоставяне на концесия обявена с обявление пореден № в НКР: А-000721, публикувано в електронното издание на ДВ от 15.07.2015г., №1, с предмет и обект: „Проектиране и цялостно изграждане на спортен обект: Спортен комплекс  - Футболен стадион с.Ресилово в поземлен имот с номер № 027014, находящ се в землището на село Ресилово, община Сапарева баня, област Кюстендил, местност «Над селото» с площ от 15.005 дка, начин на трайно ползване – ливада, шеста категория, при съседи: имот № 027175, полска култура на наследници на Йордан Стойков Дашов, имот № 027067- полска култура на наследници на Георги Петков Сусанин, имот № 027012-полска култура на наследници на Васил Станчов Лазаров, имот № 027011, полска култура на наследници на Михал Станчев Лазаров и др., имот № 027010-полска култура на наследници на Ангел Митев Гърнев и др., имот № 027009- полска култура на Димитринка Венциславова Руменина и др., имот № 027008 на Мариана Йорданова Паризова, имот № 027007-друга селищна территория на Мариана Йорданова Паризова, имот № 027006-полска култура на наследници на Христо Спасов Тодоров, имот № 027005-полски път на Община Сапарева баня, имот № 027230-полска култура на Райна Георгиева Щрапульова, имот № 027016-полска култура на Станимир Данаилов Щрапульов, имот № 027231-полска култура на Йордан Данаилов Щрапульов, имот № 027017-полски път на Община Сапарева баня, имот № 027018-полска култура на Лиляна Денчева Димитрова, имот № 027030-полска култура на Яким Димитров Йовев, имот № 027032-полска култура на наследници на Васил Христов Йовев, имот № 027033-полска култура на наследници на Захари Христов Йовев, имот № 027034-полска култура на наследници на Герасим Христов Йовев, имот № 027035-полска култура на наследници на Димитър Христов Йовев, имот № 027036-полска култура на наследници на Васил Манев Йовев, имот № 027144-полска култура на наследници на Димитър Манев Йовев, имот № 027037-полска култура на Цвета Славева Вельова и др. и имот № 027038-полска култура на Борис Георгиев Йовев и др.”, управление и експлоатация на обекта съобразно предназначението му с предоставяне на спортни и търговски услуги“, съобщава място, дата и час на публично заседание, на което ще бъдат отворени пликовете „Предложение” и „Обвързващо предложение” на участниците – 07.09.2015 г. от 14:00 часа, в Заседателната зала на  административната сграда на Община Сапарева баня на адрес: гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, област Кюстендил, ул. „Германея” № 1.

 

 

ОбА гр.Сапарева баня