Профил на купувачаПринтирай

Заповед РД-08-535/02.10.2015г. за обявяване на класираните участници в публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект № 030

Заповедта е достъпна в пикачения файл.