Общински съвет > Проекто-наредби на ОбСПринтирай

Докладна записка относно изменение и допълване на Наредба 1 за поддържане и опазване на обществения ред

Докладната е достъпна в прикачените файлове.

Прикачени файлове

Д1 (268.33 KB) Д2 (305.39 KB) Д3 (115.90 KB)