КултураПринтирай

Името Рила дошло от траките

В далечни времена нашите земи населявали здрави и снажни хора със сини очи наричани траки. Сръчни, трудолюбиви и храбри били те, но живеели на племена. Едно лято при тях нахлули хиляди добре обучени войници, незнайно откъде дошли. Разединени, траките не могли да спрат врага, пък и много от техните вождове се предали сами.

Един от тези тракийски вождове не склонил глава и за да се спаси, потеглил с хората и добитъка си към планината Дунакс. Далеко била тя от неговите земи и с белите си върхове се изправяла в небето. Дошъл в нея той и останал изумен. Поляните били покрити с губер от треви и цветя, горите се огласяли от най-чудни пернати певци. Въздухът опивал като медовина. Такава хубост, такава вечност никъде не бил виждал. И най-важното - много потоци и реки! На всяка поляна ромонел бистър ручей, във всяка долина шумяла весела река.

- Не е Дунакс, а Рила - извикал смаяно той.

- Рила, Рила. . . -зашепнали воините му, което ла техния език значело много вода.

Минали години. Старото име на планината Дунакс се забравило и останала тя да се нарича Рила, така както я назовал пръв тракийският вожд. Съответно на тракийски Верила означава безводна.