Общинска администрация > БюджетПринтирай

БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН - 2015 ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Бюджетът е достъпен в прикачения файл.

Прикачени файлове

БЮДЖЕТ 2015 (2.17 MB)