Общински съвет > Решения на ОбСПринтирай

Протокол №6/ 27.05.2015 от заседание на ОбС

Решенията са достъпни в прикачения файл.