Общински съвет > Решения на ОбСПринтирай

Протокол №3/27.02.2015 г. на заседание на ОбС

Решението е достъпно в прикачения файл.