Общината > Побратими градовеПринтирай

Община Кочани, Република Македония

Кочани е община, разположена в източната част на Република Македония в котловината Кочанско поле (Корито) по средното течение на река Брегалница. Център на общината е град Кочани, като освен него в общината влизат още 27 села. Общината има площ от 360,36 км² и гъстота на населението 105,71 жители на км². Общината има 38 092 жители (2002), предимно македонци.

Официален сайт на община Кочани - www.kocani.gov.mk