Профил на купувачаПринтирай

Процедура -договаряне без обяление с идентификационен номер 00761-2015-0001

Предмет на поръчката: „Упражняване на авторски надзор на обект: "Строително-монтажни работи по проект № 10/321/01442 за обект: „Път IV - 62084 Сапарева баня -Паничище в участъка от км. 3+569.38 до км. 9+147.20", изпълняван по договор № 10/321/01442 от 12.12.2013г., мярка 321 от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г."

 

Решение за откриване