Общински съвет > Решения на ОбСПринтирай

Протокол №1/20.01.2015 г. на заседание на ОбС

Решенията  са достъпни  в прикачения файл.