Общински съвет > Решения на ОбСПринтирай

ПРОТОКОЛ №17/19.12.2014 г. на заседание на ОбС

Информацията е достъпна в прикачения файл.

Прикачени файлове

ПРОТОКОЛ №17/19.12.2014 г. (1.44 MB)