Профил на купувачаПринтирай

Заповед 709/13.12.2014г. за освобождаване на гаранция за изпълнение на Инфрастройгруп

Заповедта е достъпна в прикачения файл.

 

Публична покана с предмет:„Изграждане на противопожарни съоръжения за превенция - 4 броя наблюдателни кули и 3 броя изкуствени водоизточници по проект „Превенция на горските територии в община Сапарева баня от пожари", финансиран по мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности" на Програма за развитие на селските райони по договор 10/226/00312 от 11.04.2013 г."