Профил на купувачаПринтирай

Протокол № 1 от работата на комисията за публична покана с предмет:Избор на изпълнител за разработване на документация за провеждане на тръжни процедури по дейности 2 и 3 по проект с наименование: „Повишаване на квалификацията на служителите

Протоколът е достъпен в прикачените файлове.

 

 

 

Публична покана с предмет:„Избор на изпълнител за разработване на документация за провеждане на тръжни процедури по дейности 2 и 3 по проект с наименование: „Повишаване на квалификацията на служителите в общинска администрация Сапарева баня