Aрхив избори > Референдум 2013 > ЗаповедиПринтирай

Заповед № 515

На осн. чл.7, ал.4 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната
власт и местното самоуправление, чл.71, ал2 и ал.3 от Изборен кодекс и
във връзка с Решение №11-НР от 19 ноември 2012г. На ЦИК и Указ №385
от 31.10.2012г. на Президента на Република България /обн., ДВ бр. 87 от
09.11.2012г. за определяне на 27.01.2013г. за произвеждане на национален
референдум.

Заповед № 516

Заповед № 568

Заповед № 568 от 17.12.2012 г. е достъпна в прикачения файл

Заповед № 578

Заповед № 578 е достъпна в прикачените файлове