Общински съвет > Сесии на общински съветПринтирай

Покана за редовно заседание на ОбС на 19.09.2019г. от 10:15ч. / четвъртък /

На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 и ал.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сапарева баня  на 19.09.2019г. от 10:15ч.  / четвъртък /, в   залата на ТСУ

Покана за редовно заседание на ОбС на 31.07.2019г. от 10:15ч. / сряда / в Заседателната зала на Община Сапарева баня

На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 и ал.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сапарева баня  на 31.07.2019г. от 10:15ч.  / сряда /, в Заседателната зала на Община   Сапарева баня

 

 

Покана за редовно заседание на ОбС на 27.06.2019г./четвъртък/ от 10:15 часа в заседателната зала на ОбС

На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 и ал.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сапарева баня  на 27.06.2019г. от 10:15ч.  / четвъртък /, в Заседателната зала на Община   Сапарева баня

Покана за редовно заседание на ОбС на 30.05.2019г./четвъртък/ от 10:15 часа в заседателната зала на ОбС

На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 и ал.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сапарева баня  на 30.05.2019г. от 10:15ч.  / четвъртък /, в Заседателната зала на Община   Сапарева баня

 

 

Покана за редовно заседание на ОбС на 25.04.2019 г./четвъртък/ от 10.15 часа в заседателната зала на ОбС

 На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 и ал.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сапарева баня  на 25.04.2019г. от 10:15ч.  / четвъртък /, в Заседателната зала на Община   Сапарева баня

 

 

Покана за редовно заседание на ОбС на 28.03.2019г. /четвъртък/ от 10:15 часа в заседателната зала на ОбС

На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 и ал.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сапарева баня  на 28.03.2019г. от 10:15ч.  / четвъртък /, в Заседателната зала на Община   Сапарева баня

 

 

Покана за извънредно заседание на ОбС на 14.03.2019г. /четвъртък/ от 16.00 часа в заседателната зала на ОбС

На основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл. 37, т. 5 от Правилника за организацията и дейността на ОбС - Сапарева баня свиквам VI-то извънредно заседание на Общински съвет - Сапарева баня, което ще се проведе на 14.03.2019 год. / четвъртък/, от 16.00 часа, в заседателната зала на Община Сапарева баня.  при следния:     

Покана за редовно заседание на ОбС на 28.02.2019г. /четвъртък/ от 10.15 часа в заседателната зала на ОбС

На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 и ал.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сапарева баня  на 28.02.2019г. от 10:15ч.  / четвъртък /, в Заседателната зала на Община   Сапарева баня

Покана за редовно заседание на ОбС на 31.01.2019г. / четвъртък / от 10:15ч. в заседателната зала на ОбС

На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 и ал.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сапарева баня  на 31.01.2019г. от 10:15ч.  / четвъртък /, в Заседателната зала на Община   Сапарева баня

Покана за редовно заседание на ОбС на 29.11.2018г./четвъртък/ от 10:15 часа в заседателната зала на ОбС

На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 и ал.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сапарева баня  на 29.11.2018г. от 10:15ч.  / четвъртък /, в Заседателната зала на Община   Сапарева баня

Покана за редовно заседание на ОбС на 31.07.2018г. /вторник / от 10.15 часа в заседателната зала на ОбС

 

На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 и ал.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сапарева баня  на 31.07.2018г. от 10:15ч. / вторник /, в Заседателната зала на Община   Сапарева баня

 

Покана за редовно заседание на ОбС на 27.06.2018г. от 10:15ч. / сряда / в заседателната зала на Община Сапарева баня

На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 и ал.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сапарева баня  на 27.06.2018г. от 10:15ч. / сряда /, в Заседателната зала на Община   Сапарева баня

Покана за редовно заседание на ОбС на 30.05.2018г. г./сряда/ от 10.15 часа в заседателната зала на ОбС

На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 и ал.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сапарева баня  на 30.05.2018г. от 10:15ч. / сряда /, в Заседателната зала на Община   Сапарева баня

 

 

Покана за редовно заседание на ОбС на 25.04.2018г. от 10:15ч. / сряда / в заседателната зала на ОбС

На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 и ал.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сапарева баня  на 25.04.2018г. от 10:15ч. / сряда /, в Заседателната зала на Община   Сапарева баня

Покана за извънредно заседание на ОбС на 12.04.2018 г./четвъртък/ от 16.00 часа в заседателната зала на ОбС

 На основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл. 37, т. 5 от Правилника за организацията и дейността на ОбС - Сапарева баня свиквам ІV-то извънредно заседание на Общински съвет - Сапарева баня, което ще се проведе на 12.04.2018 год. /  четвъртък /, от 16.00 часа, в заседателната зала на Община Сапарева баня.  при следния:                                 

 

 

Покана за редовно заседание на ОбС на 29.03.2018 г./четвъртък/ от 10.15 часа в заседателната зала на ОбС

На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 и ал.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сапарева баня  на 29.03.2018г. от 10:15ч. / четвъртък /, в Заседателната зала на Община   Сапарева баня

 

 

Покана за редовно заседание на ОбС на на 28.02.2018г. от 10:15ч. / сряда / в Заседателната зала на Община Сапарева баня

   На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 и ал.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сапарева баня  на 28.02.2018г. от 10:15ч. / сряда /, в Заседателната зала на Община   Сапарева баня  СВИКВАМ:

Покана за редовно заседание на ОбС на 31.01.2018г./сряда/ от 10.15 часа в заседателната зала на ОбС

На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 и ал.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сапарева баня  на 31.01.2018г. от 10:15ч. / сряда /, в Заседателната зала на Община   Сапарева баня

                                                    

 

 

Покана за редовно заседание на ОбС на 29.12.2017г. / петък/ от 10:15 часа в заседателната зала на ОбС

        На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 и ал.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сапарева баня  на 29.12.2017г. от 10:15ч. / петък /, в Заседателната зала на Община   Сапарева баня

 

 

Покана за редовно заседание на ОбС на 30.11.2017г. от 10:15ч. / четвъртък/ в заседателната зала на ОбС

На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 и ал.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сапарева баня  на 30.11.2017г. от 10:15ч. / четвъртък /, в Заседателната зала на Община   Сапарева баня

 

 

Покана за ІV-то извънредно заседание на Общински съвет – Сапарева баня, което ще се проведе на 10.11.2017 год. / петък /

 На основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл. 37, т. 5 от Правилника за организацията и дейността на ОбС - Сапарева баня свиквам ІV-то извънредно заседание на Общински съвет - Сапарева баня, което ще се проведе на 10.11.2017 год. / петък /, от 09.00 часа, в Заседателната зала на Община Сапарева баня  при следния:                                 

 

 

Покана за редовно заседание на ОбС на 07.09.2017г./четвъртък/ от 10:15 часа в заседателната зала на ОбС

На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 и ал.5 от Правилника за организацията и дейността на ОбС  на 07.09.2017г. от 10:15ч. /четвъртък/, в Заседателната зала на Община   Сапарева баня

 

 

Покана за редовно заседание на ОбС на 28.02.2017 г./вторник/ от 10.15 часа в заседателната зала на ОбС

                  На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 и ал.5 от Правилника за организацията и дейността на ОБС  на   28.02.2017г. от 10:15ч. /вторник/, в Заседателната зала на Община Сапарева баня

 

 

Покана за редовно заседание на ОбС на 25.01.2017г. /сряда/ от 10.15 часа в заседателната зала на ОбС

На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 и ал.5 от Правилника за организацията и дейността на ОбС на 25.01.2017г. от 10:15ч. / сряда /, в Заседателната зала на Община Сапарева баня

 

Покана за редовно заседание на ОбС на 29.12.2016 г. /четвъртък/ от 10:15 часа в заседателната зала на ОбС

    На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 и ал.5 от Правилника за организацията и дейността на ОбС  на   29.12.2016г. от 10:15ч. /  четвъртък  /, в Заседателната зала на Община Сапарева баня

 

 

 

Общински съвет Сапарева баня открива процедура по набиране на документи и избор на съдебни заседатели към районен съд Дупница

 Комисия за изготвяне на предложения за съдебни заседатели, избрана с Решение №186 от Протокол №15/31.10.2016г. на Общински съвет Сапарева  баня

 

 

Покана за редовно заседание на ОбС на 27.09.2016г. от 10,15 ч. в заседателната зала на ОбС

 На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 и ал.5 от Правилника за организацията и дейността на ОбС на   27.09.2016г., от 10,15 ч. свиквам редовно заседание на Общински съвет- Сапарева баня при следния дневен ред

 

Покана за извънредна сесия на 02.09.2016г. от 09:15 часа

 На основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл. 37, т. 5 от Правилника за организацията и дейността на ОбС – Сапарева баня свиквам ІІ-ро извънредно заседание на Общински съвет – Сапарева баня, което ще се проведе на 02.09.2016 год. /петък/, от 09.15 часа, в заседателната зала на Община Сапарева баня  при следния:

Покана за редовно заседание на ОбС на 29.07.2016 г./петък/ от 10.15 часа в заседателната зала на ОбС

  На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 и ал.5 от Правилника за организацията и дейността на ОбС

 

Покана за редовно заседание на ОбС Сапарева баня на 23.06.2016г. /четвъртък/ от 10:15 ч. в заседателната зала на ОбС

На основание чл.36ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 и ал.5 от Правилника за организацията и дейността на ОбС

Покана за редовно заседание на ОбС Сапарева баня на 31.05.2016г. /вторник/ от 10:15 ч. в заседателната зала на ОбС

На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 и ал.5 от Правилника за организацията и дейността на ОбС

Покана за редовно заседание на ОбС на 28.04.2016 г./четвъртък/ от 10.15 часа в заседателната зала на ОбС

На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 и ал.5 от Правилника за организацията и дейността на ОбС на   28.04.2016г. от 10:15ч.

ПОКАНА За заседание на постоянните комисии към ОбС - Сапарева баня, във връзка с предстоящата сесия на 28.04.2016г.

Заседание на постоянните комисии към ОбС - Сапарева баня, във връзка с предстоящата сесия на  28.04.2016г.

Покана за извънредна сесия на 14.04.2016г. от 17:00 часа

                 На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 и ал.5 от Правилника за организацията и дейността на ОбС   на  14.04 .2016г., от  17.00 ч.

 

 

Покана за свикване на ОбС за редовно заседание на ОбС на 30.03.2016 г./сряда / от 10.15 часа

На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 и ал.5 от Правилника за организацията и дейността на ОбС на  30.03.2016г., от 10,15 ч.

Покана за заседание на постоянните комисии към ОбС - Сапарева баня във връзка с предстоящата сесия на 30.03.2016г.

За заседание на постоянните комисии към ОбС - Сапарева баня, във връзка с предстоящата сесия на 30.03.2016г.

Покана за редовно заседание на ОбС на 28.01.2016 г./четвъртък/ от 10.15 часа в заседателната зала на ОбС

На основание чл.36, ал.2, т.1 и чл.37, ал.1 и ал.5 от Правилника за организация на дейността се свиква заседание на ОбС на 28.01.2016г. /четвъртък/ от 10.15 часа

Покана за редовно заседание на ОбС на 28.12.2015 г./понеделник/ от 10.15 часа в заседателната зала на ОбС

На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 и ал.5 от Правилника за организацията и дейността на ОбС на 28.12.2015г., от 10,15 ч.

Покана до постоянните комисии относно провеждане на заседание на 14.12.2015г. от 16:30 часа в заседателната зала на ОбС - Сапарева баня

На основание член 36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 и ал.5 от Правилника за организацията и дейността на ОбС

Покана за редовно заседание на ОбС на 15.12.2015 г./вторник/ от 10.15 часа

Редовно заседание на ОбС на 15.12.2015 г./вторник/ от 10.15 часа в заседателната зала на ОбС -гр.Сапарева баня при следния

Покана за редовно заседание на ОбС на 27.11.2015 г./петък/ от 10.15 часа в заседателната зала на ОбС

Редовно заседание на ОбС на 27.11.2015 г./петък/ от 10.15 часа  в заседателната зала на ОбС при следния

Покана за редовно заседание на ОбС на 11.09.2015г. /петък/ от 10:15 часа

Редовно заседание на ОбС на 11.09.2015 г./петък/ от 10.15 часа  в залата на х."Луч", с.Паничище при следния

 

Покана за извънредно заседание на ОбС на 30.07.2015 г./четвъртък/ от 10.15 часа

Извънредно заседание на ОбС на 30.07.2015 г./четвъртък/ от 10.15 часа  в заседателната зала на ОбС при следния

Покана за редовно заседание на ОбС на 06.07.2015 г./понеделник/ от 10:15 часа

Редовно заседание на ОбС на 06.07.2015 г./понеделник/ от 10.15 часа  в заседателната зала на ОбС при следния

 

 

Покана за редовно заседание на ОбС на 27.05.2015 г./сряда/ от 10.15 часа

Редовно заседание на ОбС на 27.05.2015 г./сряда/ от 10.15 часа  в заседателната зала на ОбС при следния

 

Покана за редовно заседание на ОбС на 29.04.2015 г./сряда/ от 10.15 часа

Редовно заседание на ОбС на 29.04.2015 г./сряда/ от 10.15 часа  в заседателната зала на ОбС при следния дневен ред:

 

 

 

Покана за редовно заседание на ОбС на 18.03.2015 г./сряда/ от 10.15 часа в заседателната зала на ОбС

Редовно заседание на ОбС на 18.03.2015 г./сряда/ от 10.15 часа  в заседателната зала на ОбС при следния дневен ред:

 

Покана за извънредно заседание на ОбС на 27.02.2015 г./петък/ от 10.15 часа

Извънредно  заседание на ОбС на 27.02.2015 г./петък/ от 10.15 часа  в заседателната зала на ОбС при следния

 

Покана за редовно заседание на ОбС на 11.02.2015 г./сряда/ от 10.15 часа

Редовно заседание на ОбС на 11.02.2015 г./сряда/ от 10.15 часа  в заседателната зала на ОбС при следния

 

Покана за заседание на ОбС на 19.12.2014 г./петък/ от 10.15 часа

Редовно заседание на ОбС на 19.12.2014 г./петък/ от 10.15 часа  в заседателната зала на ОбС при следния дневен ред:

 

Покана за редовно заседание на ОбС на 28.11.2014 г./петък/ от 10.15 часа

Поканата е достъпа в прикачения файл.

Покана за извънредно заседание на ОбС на 05.11.2014 г./сряда/ от 09.00 часа в заседателната зала на ОбС

Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от община Сапарева баня в полза на ДФ „Земеделие" - Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената

Покана за заседание на ОбС на 24.10.2014 г./петък/ от 10.15 часа

Поканата е достъпна в прикачения файл.

Покана за свикване на редовно заседание на 17.09.2014г. /сряда/ от 10.15 часа

Поканата е достъпна в прикачения файл.

Покана за свикване на редовно заседание на 30.07.2014г. /сряда/ от 10.15 часа

Покана е достъпна в прикачения файл.

Покана за извънредно заседание на ОбС на 25.07.2014 г. (петък) от 10.15 часа

Покана за извънредно заседание на ОбС на  25.07.2014г.

Покана за свикване на редовно заседание на ОбС на 25.06.2014г./сряда/ от 10.15 часа

Редовно заседание на ОбС на 25.06.2014 г. (сряда) от 10.15 часа в заседателната зала на ОбС при следния дневен ред:

 

Покана за свикване на ОбС на 28.05.2014 г. (сряда) от 10.15 часа

Редовно заседание на ОбС на 28.05.2014 г. (сряда) от 10.15 часа в заседателната зала на ОбС.

Покана за извънредно заседание на ОбС на 16.05.2014 г. (петък)

Извънредно заседание на ОбС на 16.05.2014 г. (петък) от 10.15 часа в заседателната зала на ОбС.

Покана за редовно заседание на ОбС на 16.04.2014 г. (сряда)

ПОКАНА на основание чл. 37, ал.5 от Правилника за организацията и дейността на ОбС за Редовно заседание на ОбС на 16.04.2014 г. (сряда) от 10.15 часа в заседателната зала на ОбС при следния дневен ред:

 

 

Покана за извънредно заседание на ОбС на 02.04.2014 г. (сряда)

 Извънредно заседание на ОбС на 02.04.2014г. (сряда) от 10:15 часа в заседателната зала на ОбС

Покана за редовно заседание на ОбС на 26.03.2014 г. (сряда)

Поканата е достъпна в прикачения файл.

Покана за свикване на заседание на ОбС на 27.02.2014г.

П О К А Н А

На основание чл. 37, ал.5 от Правилника за организацията и дейността на ОбС

СВИКВАМ:

Извънредно заседание на ОбС на 27.02.2014 г. (четвъртък) от 10.15 часа в заседателната зала на ОбС при следния

 

Покана за свикване на заседание на ОбС на 14.02.2014г.

Редовно заседание на ОбС на 14.02.2014 г. (петък) от 10.15 часа в заседателната зала на ОбС при следния

Покана за редовно заседание на ОбС на 28.01.2014 г. (вторник)

Поканата е достъпна в прикачения файл.

Покана за свикване на заседание на ОбС на 10.01.2014г.

Поканата е достъпна в прикачения файл.

Покана на ОбС за извънредно заседание на ОбС на 17.12.2013 г.

Поканата на ОбС за извънредно заседание на ОбС на 17.12.2013 г. е достъпна в прикачения файл.

Покана за свикване на Редовно заседание на ОбС на 20.12.2013 г.

Поканата за свикване на Редовно заседание на ОбС на 20.12.2013 г.е достъпна в прикачения файл.

Покана за свикване на заседание на ОбС на 29.11.2013г.

На основание чл. 36, ал. 2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС се свиква редовно заседание на ОбС на 29.11.2013 г. (петък) от 10.15 часа в заседателната зала на ОбС при следния дневен ред:


1.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Преразглеждане и отмяна на Решение №16 от Протокол №25/01.11.2013 г. на общински съвет Сапарева баня.Изх.№ Д-165/14.11.2013 г.
2.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня – ОТНОСНО: Преразглеждане и отмяна на Решение №31 от Протокол №25/01.11.2013 г. на Общински съвет Сапарева баня.Изх.№ Д-171/18.11.2013 г.

Покана за заседание на ОбС на 01.11.2013 г.

Поканата за заседание на ОбС на 01.11.2013 г. е достъпна в прикачения файл

Покана за заседание на ОбС на 27.09.2013 г.

Покана за редовно заседание на ОбС може да намерите в прикачения файл

Покана за заседание на ОбС на 16.08.2013 г.

Поканата е достъпна в прикачения файл

Покана за извънредно заседание на ОбС на 12.07.2013 г.

Покана за извънредно заседание на ОбС на 12.07.2013 г.

Покана за свикване на ОбС на 12.06.2013 г.

Поканата за свикване на ОбС на 12.06.2013 г. е достъпна в прикачения файл

Покана за свикване на ОбС на 29.05.2013 г.

Поканата е достъпна в прикачения файл

Покана за свикване на ОбС на 30.04.2013 г.

На основание чл. 36, ал. 2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС се свиква заседание на ОбС на 30.04.2013 г. (вторник) от 10.15 часа в заседателната зала на ОбС

Покана за свикване на ОбС на 25.03.2013 г.

Дневен ред: 1.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ"ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проект:"Повишаване на проводимостта на р.Валявица за предотвратяване от наводнения", финансиран по Оперативна програма"Регионално развитие 2007-2013 г.", схема BG161PO001/4.1-04/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини".

Покана за свикване на ОбС на 27.02.2013 г.

Покана за свикване на заседание на ОбС на 27.02.2013 г. (сряда) от 10.15 часа в заседателната зала на ОбС

Покана за заседание на ОбС на 25.01.2013 г.

На основание чл. 36, ал. 2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС

Покана за свикване на заседание на ОбС на 07.12.2012 г.

1.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Текущото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове и приемане на отчета на община Сапарева баня към 30.09.2012 г.Изх.№ Д-180/28.11.2012 г.
2.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Актуализация на бюджета за 2012 г. в частта му за дейностите общинска отговорност и дофинансиране на делегираните от държавата дейности. Изх.№ Д-179/28.11.2012 г.

Покана за свикване на извънредно заседание на ОбС на 12.11.2012 г.

Дневен ред:
1. Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Процедура за приватизация чрез публичен търг с явно наддаване на обект - частна общинска собственост. Изх.№ Д-166/07.11.2012 г.
2. Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Приемане на решение за одобряване проект на Споразумение за партньорство между община Кюстендил, община Дупница, община Бобов дол, община Сапарева баня, община Невестино и община Трекляно за съвместни действия, свързани с подготовката на проектно предложение с наименование: „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците, регион Дупница". Изх.№ Д-165/07.11.2012 г.

Покана за свикване на ОбС на 19.10.2012 г.

Дневен ред:
1.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Текущото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове, и приемане на отчета на община Сапарева баня към 30.06.2012 г. Изх.№ Д-112/22.08.2012 г.
2.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Съгласие за предоставяне ползването на минерална вода.Изх.№ Д-154/11.10.2012 г.
3.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Допълване на Годишна програма за управление на имоти - общинска собственост за 2012 г. Изх.№ Д-147/10.10.2012 г.

Покана за свикване на ОбС на 28.09.2012 г.

Дневен ред:
1.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Приемане на оценка на непарична вноска в капитала на „Аква Трийтмънт" АД.
2.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Учредяване на акционерно дружество с общинско участие.

Покана за свикване на заседание на ОбС на 02.07.2012

На основание чл. 36, ал. 2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС се свиква заседание на ОбС на 02.07.2012 г. (понеделник) от 10.15 часа в заседателната зала на ОбС

Покана за свикване на ОбС за редовно заседание на ОбС на 15.12.2015 г./вторник/ от 10.15 часа

На основание чл.36, ал.2 т.1 и чл.37, ал.1 и ал.5 от Правилника за организация и дейността на ОбС

СВИКВАМ:

Редовно заседание на ОбС на 15.12.2015 г./вторник/ от 10.15 часа в заседателната зала на ОбС -гр.Сапарева баня при следния

Проект!