ФотоконкурсПринтирай

„Отлични туристически дестинации EDEN – България 2012”

УВАЖАЕМИ ЛЮБИТЕЛИ НА ФОТОГРАФИЯТА,

 

Oбщина Сапарева баня в партньорство с Дирекция „Национален парк Рила" е включена в проект: „Комуникационна кампания за популяризиране на дестинациите EDEN от България" на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, съфинансиран от Европейската комисия.
Една от предвидените дейности по проекта е провеждане на онлайн-фотоконкурс и организиране на последваща фотоизложба за популяризиране на EDEN - дестинациите. Целта на конкурса е участниците фотографи да представят една различна гледна точка, свързана с туристическите забележителности, намиращи се на територията на EDEN дестинациите от България.

За целта Община Сапарева баня, като една от EDEN дестинациите от България, Ви кани да вземете участие в предстоящия конкурс по проекта.

Допълнителна информация, както и формуляра за участие в конкурса ще намерите на официалната страница на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма - www.mi.government.bg, на сайта на община Сапарева баня www.saparevabanya.bg и на официалния туристически портал на България - http://bulgariatravel.org/bg/news/27.

Срок за участие: Конкурсът се открива на датата на официалното публикуване на настоящия регламент и формуляра за участие на страницата на МИЕТ, като предложения ще се приемат до 17:00 ч. на 02.07.2012 г.
Формуляра за участие в конкурса и снимките изпращайте на адрес: eden@mee.government.bg до 17:00 ч. на 02.07.2012 г.

Ваше е правото именно сега чрез този фотоконкурс да покажете с какво дестинация Сапарева баня Ви впечатлява като атрактивна туристическа дестинация!