Общината > Природни ресурсиПринтирай

Природа и климат

Община Сапарева баня обхваща част от северозападния дял на Рила, южните склонове на Верила и част от котловината Долно поле. Релефът º е разнообразен, включва равнинна част в котловината, част от долината на река Джерман, високи и стръмни склонове в Рила и ниски и заоблени върхове по Верила. Надморската височина варира от 600 до 2600 м, което е предпоставка за разнообразния физикогеографски облик с характерна флора и фауна.

Горско богатство, флора и фауна

Географските, почвено-климатичните дадености, водните ресурси, свежият въздух и екологично чистата природна среда са създали уникално съчетание от благоприятни фактори за развитието на характерната за територията на общината флора и фауна.

Лечебните свойства на минералните извори

Минералната вода в Сапарева баня спада към групата на специфичните. Характеризира се като хипертермална, слабоминерализирана, сулфатно-хидрокарбонатна, натриева, флуорна, силициева и сулфидна.
Сапаревобанската минерална вода е бистра, безцветна, с мирис на сероводород. Температурата при нейния извор е 102 °С.