Общината > Енергийна ефективностПринтирай

Закони и нормативни актове в областта на ЕЕ

 Законите  и нормативните актове са достъпни на следния линк.

Нормативна база на ЕС в областта на ЕЕ

 Нормативна база на ЕС в областта на ЕЕ е достъпна в прикачения линк.

Стратегии

 Стратегиите са достъпни в прикачените файлове.

 

Планове и програми на община Сапарева баня в областта на ЕЕ

Плановете и програмите  са достъпни в прикачените файлове.

 

Годишен oтчет за изпълнението на плановете по чл.12 от ЗЕЕ -2015

Годишният отчет за 2015г. е достъпен в прикачения файл.

Годишен oтчет за изпълнението на плановете по чл.12 от ЗЕЕ -2016 година

Годишният отчет за 2016г. е достъпен в прикачения файл.

Годишен oтчет за изпълнението на плановете по чл.12 от ЗЕЕ -2017 година

Годишният отчет за ЕЕ на общината за 2017г. е достъпен в прикачения файл.

Годишен oтчет за изпълнението на плановете по чл.12 от ЗЕЕ -2018 година

Годишният отчет за ЕЕ на общината за 2018г. е достъпен в прикачения файл.

Годишен oтчет за изпълнението на плановете по чл.12 от ЗЕЕ -2019 година

Годишният отчет за ЕЕ на общината за 2019г. е достъпен в прикачения файл.

Годишен oтчет за изпълнението на плановете по чл.12 от ЗЕЕ -2020 година

Годишен oтчет за изпълнението на плановете по чл.12 от ЗЕЕ -2020 година

Годишен oтчет за изпълнението на плановете по чл.12 от ЗЕЕ -2021 година

Годишен oтчет за изпълнението на плановете по чл.12 от ЗЕЕ -2021 година

Годишен oтчет за изпълнението на плановете по чл.12 от ЗЕЕ -2022 година

Годишен oтчет за изпълнението на плановете по чл.12 от ЗЕЕ -2022 година

Докладна записка с изх.№Д-27/27.03.2023г. относно приемане на Краткосрочна и Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от ВЕИ

Краткосрочна /2023г.-2026г./ и Дългосрочна /2022г.-2032г./ програма за насърчаване на  използването на енергия от възобновямеми енергийни източници и биогорива на община Сапарева баня

Краткосрочна и Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от ВЕИ приети с Решение № 675 от Протокол № 44/27.04.2023г. на заседание на ОбС

Краткосрочна и Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от ВЕИ приети с Решение  675 от  Протокол № 44/27.04.2023г. на заседание на ОбС

Годишен oтчет за изпълнението на плановете по чл.12 от ЗЕЕ -2023 година.

Годишен oтчет за изпълнението на плановете по чл.12 от ЗЕЕ -2023 година.