Общинска администрация > Социални дейностиПринтирай

Социални дейности

ОТДЕЛ СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА - ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ, ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР. ДУПНИЦА

гр. Сапарева баня, Ул. Германея №1, тел. за контакти: 0707/2 34 62 , 0707/2 20 14
Работно време с граждани: 9.30 - 12.30, 13.00 - 17.00 часа


Пакет услуги:
• Извършване на социална работа, изразена в предоставяне на социално подпомагане, социални услуги и дейности за социална интеграция на подпомаганите лица и семейства, съобразно действащото законодателство - Закон за социалното подпомагане, Закон за семейните помощи за деца и Закон за интеграция на хората с увреждания.
• Издирва нуждаещите се лица и семейства за отпускане на целева помощ, за покупка и ремонт на медицински изделия / или помощни средства, приспособления и съоръжения/ и ги насочва към лицензирани фирми.

 

ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО, ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР. ДУПНИЦА

ТЕЛ. 0707/2-22-16, 0707/2-20-14, 0701/5-07-13
Работно време с граждани: 9.30 - 12.30, 13.00 - 17.00 часа


Пакет услуги:
• Консултиране на родители и деца
• Настаняване на деца в извънсемейна среда и семейства - в институция и в семейства на близки и роднини.
• Издаване на направления за ползване на социални услуги
• Насочване на деца с увреждания за физиотерапия и рехабилитация.

 

ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ КЪМ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГР. САПАРЕВА БАНЯ

Предлагани услуги:
1. Ежедневно осигуряване на разнообразна храна и разнасяне по домовете на хората
2. Закупуване на други хранителни продукти, лекарства и други по поръчка на хората
3. Оказване на помощ при изготвяне на документи за помощи , за отопление и др.

Брой патронирани лица:70-90 лица
Лице за контакт: Славчо Коларски - зам. кмет  по социалните дейности, култура и евроинтеграция , Община Сапарева баня
Тел. 0707/2-33-78, 0701/4-79-18

 

ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА ГР. ДУПНИЦА

ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ
ТЕЛ. ЗА ВРЪЗКА 0707/5-05-38

 

 

СТАРТИРА ПРОЕКТ „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА”

Агенцията за социално подпомагане (АСП) като конкретен бенефициент на проект „Нови възможности за грижа" на 18 март 2015 г. сключи договор за безвъзмездна финансова помощ по Процедура за директно предоставяне 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи" с Управляващия орган на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.