Култура > ЧиталищаПринтирай

Народно читалище "Просветен лъч -1905"-град Сапарева баня

Читалище „Просветен лъч", гр. Сапарева баня, обл. Кюстендил е създадено преди 104 години от група будни българи. Основната цел на читалището е да задоволява потребностите на гражданите, свързани с развитие и обогатяване на културния живот, запазване на традициите на българския народ, разширяване на знанията и приобщаването им към ценностите и постиженията на науката, изкуството и културата, възпитаване на национално самосъзнание.

Народно читалище "Народни будители 1926"- село Сапарево

Читалище „Народни будители 1926" е основано на 1 ноември 1926 година от Христо Тодоров Наков. Именно затова , че е създадено на 1 ноември то е назовано „Народни будители". Началото е било трудно тъй като читалището както и досега, няма собствена сграда

Народно читалище "От извора-2013" -град Сапарева баня

Народно читалище «От Извора- 2013», град Сапарева е традиционен център на духовния живот в града, изконен носител на българския дух и култура през вековете.Читалището бе учредено на 19.01.2013г.Стратегическите цели на народно читалище „От Извора- 2013” ,град Сапарева баня са да се задоволяват потребностите на населението свързани с културните, информационни, социални и граждански функции, а именно:

Народно читалище "Пробуда"

Народно читалище "Пробуда" е действащо читалище, регистрирано под номер 952 в Министерство на Културата на Република България.

 

Народно читалище "Нов живот-1928"- село Ресилово

Народно читалище "Нов живот" е действащо читалище, регистрирано под номер 867 в Министерство на Културата на Република България. Дейности: Към читалището съществуват две фолклорни певчески групи - женска с 12бр. участници и детска Звънчета с 8 бр. участници.

Етнографска екпозиция на Клуб на жената "От извора"

Екпозицията е поместена  в новата сграда за експониране на археологическото и етнографското наследство в УПИ, парцел III – за училище, кв.125 по плана на гр. Сапарева баня”, съгласно сключен Договор № 10/313/00272 от 19.12.2013г.,  мярка 313 от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.”

Художествена градска галерия "Васил Кръпчански"

Галерията е изградена по идея  и в памет на сапаревобанеца Васил Кръпчански - голям български художник. Културният обект е изграден  и финансиран по Програма за  развитие на селските райони  2007-2013.  В галерията е поместена  постоянната експозиция-дарение от инициатора за изграждането й  художника - Васил Крапчански.  Фондът съдържа 66 картини на 25 художници. Ежемесечно Градската галерия събира, съхранява и експонира творчеството на сапаревобанските и други изтъкнати художници.